Zaposlitev & delo

Sodni zapisnikar
 • Sodni zapisnikar
 • LjubljanaDoločen čas oz. do vrnitve javne uslužbenke z matpolni delovni časSODNI ZAPISNIKAR V-I NA KAZENSKEM ODDELKU - M/Ž ; PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA,

  PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV SODNIH ODLOČB ALI DRUGIH PISANJ,

  SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB,

  SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,

  SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA,

  TERJANJE IN IZTERJAVA TAKS PO ODREDBI PISARNE, SODNIKA IN STROKOVNEGA SODELAVCA,

  SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAČUNOVODSTVU ZA PLAČILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISA,

  SAMOSTOJNA IZDELAVA PREDLOŽITVENIH POROČIL PO ODREDBI SODNIKA,

  URGIRANJE VRNITEV ZAPROSIL IN NEPRAVOČASNO VRNJENIH SPISOV,

  UGOTAVLJANJE PRAVILNIH NASLOVOV NASLOVLJENCEV PRI NEVROČENIH PISANJIH,

  UGOTAVLJANJE PREDKAZNOVANOSTI,

  NADOMEŠČANJE SODNIH ZAPISNIKARJEV V BOLNIŠKEM STALEŽU,

  PROCESIRANJE DOLOČENIH TIPOV VHODNIH DOKUMENTOV,

  PRAVILNO KLASIFICIRANJE DOKUMENTOV PRED FAZO PROCESIRANJA,

  VALIDIRANJE VSEH TIPOV VHODNIH DOKUMENTOV,

  IZLOČANJE DOKUMENTOV NA BIVŠIH ZADEVAH PRED OPREMLJANJEM S ČRTNO KODO IN USTREZNA ODPRAVA LE-TEH,

  PRAVOČASNA OBDELAVA ZAHTEVKOV ZA VRAČILO TAKS,

  USTREZNO RAZVRŠČANJE IN OBDELAVA NEPOPOLNIH VLOG.
Strokovnjak za spremljanje programov v javni upravi
 • Strokovnjak za spremljanje programov v javni upravi
 • LjubljanaDoločen čas oz. do vrnitve javne uslužbenke z matpolni delovni časVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - TP - M/Ž ; PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI, POROČANJE SODNIKU IN IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB, SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV, PRAVNIH MNENJ IN VLOG, ZASLIŠANJA STRANK, SESTAVA ZAPISNIKOV O ZASLIŠANJU, SESTAVA OSNUTKOV ODLOČB, SKLEPOV IN ODREDB, PISANJE ZAPISNIKOV IN SPREMLJANJE IZVAJANJA SKLEPOV KOLEGIJEV VODIJ ODDELKOV.
Avtomehanik
 • Avtomehanik
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časAVTOMEHANIK/AVTOELEKTRIK - M/Ž ; AVTOMEHANIK/AVTOELEKTRIK NA TERENU PO SLO IN EU, VOZNIK INTERVENCIJSKEGA VOZILA, POMOČ NA CESTI.
Natakar
 • Natakar
 • Škofja LokaNedoločen čas polni delovni časSTREŽBA PIJAČ, NATAKAR - M/Ž ; STREŽBA IN POMOČ V STREŽBI PIJAČ V BARU.
Varnostnik
 • Varnostnik
 • DomžaleDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časVARNOSTNIK - M/Ž ; DELA IN NALOGE VARNOSTNIKA INTERVENTA, DEŽURSTVO, OBHODI OBJEKTOV, INTERVENCIJE NA KLIC OPERATERJA
Varnostni tehnik
 • Varnostni tehnik
 • DomžaleDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časVARNOSTNIK TEHNIK - M/Ž ; SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE IN MONTAŽA ALARMNIH, POŽARNIH IN VIDEONADZORNIH SISTEMOV
Kadrovski referent
 • Kadrovski referent
 • Nedoločen čas polni delovni časKADROVSKO TAJNIŠKA DELA - M/Ž ; OPRAVLJANJE KADROVSKIH, TAJNIŠKIH IN OSTALIH ADMINISTRATIVNIH SPLOŠNIH DEL, PRIPRAVA GRADIVA ZA SEJE ORGANOV DRUŽBE IN PISANJA ZAPISNIKOV NA RAZNIH SESTANKIH, SKRB ZA REGISTRACIJO DELOVNEGA ČASA, IZVAJANJE RAZNIH UPRAVNIH POSTOPKOV, ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVANJA.
Socialni delavec
 • Socialni delavec
 • LjubljanaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časE047068 SOCIALNI DELAVEC II - M/Ž ; ODKRIVANJE IN REŠEVANJE OZ. OBRAVNAVANJE PSIHOSOCILANE PROBLEMATIKE OTROK IN MLADINE, PSIHOSOCILANA POMOČ PRI UREJANJU ODNOSOV MED DRUŽINSKIMI ČLANI PRI SKRBI ZA OTROKA, SPREMLJANJE DRUŽINE Z VIDIKA SOCIALNE PROBLEMTAIKE, SVETOVALNA POMOČ, PREDLAGANJE UKREPOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA, POMOČ PRI UREJANJU PRAVIC, V SKLADU Z ZAKONI, KOORDINIRANJE OZ. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI USTANOVAMI, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH
Drugi delavci za preprosta dela, d. n.
 • Drugi delavci za preprosta dela, d. n.
 • AjdovščinaDoločen čas, 3 mesece oz. Možnost zaposlitve za nepolni delovni časDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž ; DELO NA STROJU, SPOSOBNOST DELA V TIMU, ODGOVOREN ODNOS DO SODELAVCEV, NADREJENIH IN DO DELOVNIH SREDSTEV,ZAŽELENE IZKUŠNJE Z VILIČARJEM. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS.
Kuhar
 • Kuhar
 • TolminNedoločen čas polni delovni časKUHAR - M/Ž ; PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE PREHRANSKIH OBROKOV, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN KUHINJSKEGA INVENTARJA.VODENJE EVIDENC IN POZNAVANJE HACCP. DRUGA DELA V KUHNINJI PO NAROČILU NADREJENEGA
Tehnik strojništva za tirnična vozila
 • Tehnik strojništva za tirnična vozila
 • MariborDoločen čas, 1 mesecpolni delovni časVZDRŽEVALEC TIRNIH VOZIL - M/Ž ; IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH ALI KLJUČAVNIČARSKIH DEL NA TIRNIH NAPRAVAH IN VOZILIH (REZANJE, VRTANJE, BRUŠENJE, KRIVLJENJE), PRIPRAVA, OBDELAVA, VARJENJE POSAMEZNIH ELEMENTOV IN SKLOPOV, IZDELAVA, DODELAVA IN POPRAVILO POSAMEZNIH ELEMENTOV IN SKLOPOV, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. PRIČAKUJEMO VSAJ ENO LETO DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODROČJU VZDRŽEVALNIH ALI KLJUČAVNIČARSKI DEL, POKLICNO IZOBRAZBO TEHNIČNE SMERI, PRIPRAVLJENOST NA DVOIZMENSKO DELO, SAMOSTOJNOST PRI DELU, NATANČNOST, VESTNOST IN DOBRE ROČNE SPRETNOSTI. NUDIMO DELO V VEČJEM STABILNEM PODJETJU, DODATNO STIMULATIVNO PLAČILO ODVISNO OD USPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENEGA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS, MOŽNOST UVAJANJA Z MENTORJEM NA DELOVNEM MESTU.
Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • LjubljanaDoločen čas oz. do 30.4.2019 oz. do vrnitve začasskrajšan delovni časSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM:E035026), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž ; SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC
Voznik tovornjaka
 • Voznik tovornjaka
 • RadovljicaDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časVOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž ; RAZVOZ BLAGA, RAZKLADANJE BLAGA, PREVZEM BLAGA IN EMBALAŽE. SKRB ZA BREZHIBNOST TOVORNEGA VOZILA, PO POTREBI POMOČ V SKLADIŠČU, DRUGE NALOGE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI DELODAJALCA.
Inženir elektronike
 • Inženir elektronike
 • Nova GoricaNedoločen čas polni delovni časVZDRŽEVALEC-INŽENIR ELEKTRONIK - M/Ž ; OHRANJANJE DELOVNE SPOSOBNOSTI DELOVNIH SREDSTEV IN PODALJŠANJE NJIHOVE ŽIVLJENJSKE DOBE.
Picopek
 • Picopek
 • Slovenske KonjiceDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časPICOPEK - M/Ž ; SAMOSTOJNA PRIPRAVA PIC PO NAROČILU, PEKA V KRUŠNI PEČI
Blagovni manipulant
 • Blagovni manipulant
 • DomžaleDoločen čas, 1 mesecpolni delovni časBLAGOVNI MANIPULANT-VILIČARIST - M/Ž ; INTERNE PREVOZE IN PRETOVORE TER MANIPULATIVNA DELA V POSTOPKIH SKLADIŠČENJA IN DISTRIBUCIJE BLAGA,

  PO POTREBI PREPAKIRAVANJE ALI ETIKETIRANJE BLAGA, NADZIRANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV,

  VZDRŽEVANJE DELOVNEGA PROSTORA,

  DRUGA DELA PO NALOGU VODJE.

Vzdrževalec perila
 • Vzdrževalec perila
 • Novo mestoDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časVZDRŽEVALEC PERILA III - M/Ž ; SORTIRANJE, PRANJE, LIKANJE IN ZLAGANJE PERILA - POMOČ PRI ČIŠČENJU PROSTOROV - OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.
Varilec
 • Varilec
 • TrebnjeNedoločen čas polni delovni časKOVINAR-VARILEC - M/Ž ; VARJENJE NA TIG IN MAG POSTOPEK IN MONTAŽA.
Klinični psiholog
 • Klinični psiholog
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časE048002 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO M/Ž - M/Ž ; - IZVAJANJE VSEH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE IN PODAJANJE STROKOVNIH MNENJ V INTERDISCIPLINARNEM TIMU,

  SVETOVANJE IN NADZOR V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,

  UVAJANJE NOVIH POSTOPKOV IN METOD PREVENTIVNEGA DELA
Oglasi za primerjavo
Noben oglas še ni dodan na seznam za primerjavo.
Vpišite obvestilo
Sporočilo *
Prijava
Uporabniško ime
Geslo
Ste pozabili geslo? Novo geslo