Zaposlitev & delo

Izolater
 • Izolater
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časHIDROIZOLATER - DELO V NEMČIJI - M/Ž ; HIDROIZALACIJA RAVNIH STREH
Zdravstvenik (visoko zahtevna dela)
 • Zdravstvenik (visoko zahtevna dela)
 • LjubljanaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA GINEKOLOGIJO - M/Ž ; NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH , IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC 9
Prodajalec
 • Prodajalec
 • Škofja LokaDoločen čas, 9 mesecevskrajšan delovni časPRODAJALKA /PRODAJALEC - M/Ž ; DELO V TRGOVINI(V ŠKOFJI LOKI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI.
Programer
 • Programer
 • ŽalecNedoločen čas polni delovni časPROGRAMER - M/Ž ; RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA PROMEDICA,

  POMOČ IN SVETOVANJE UPORABNIKOM PRI UPORABI IS.

Monter električnih sklopov
 • Monter električnih sklopov
 • ŽalecNedoločen čas polni delovni časMONTAŽER (VZDRŽEVALEC-ELEKTRIČAR) - M/Ž ; VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN, PRIPRAVA IN MONTAŽA KONSTRUKCIJ TER PROFILOV, MONTAŽA IN DEMONTAŽA FOTONAPETOSTNIH MODULOV, DRUGA ELEKTRO DELA , VEZAVA ELEKTRO OMARIC, POZNAVANJE ELEKTRIČNIH SKIC IN NAČRTOV, ELEKTRO MERITVE, DRUGA POMOŽNA DELA V DELAVNICI, DELO NA TERENU, DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO PETKA MED 6:00 IN 14:00.
Prodajalec
 • Prodajalec
 • PostojnaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časPRODAJALEC /KA - M/Ž ; OPIS DELA:

  - RAZVRŠČANJE MATERIALA PO POLICAH, - KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, PRODAJA, - DELO NA BLAGAJNI,

  - UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, - OSTALA DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA
Vzdrževalec v proizvodnji
 • Vzdrževalec v proizvodnji
 • Ilirska BistricaNedoločen čas polni delovni časVZDRŽEVALEC - M/Ž ; IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE OBVEZNOSTI OPREDELJENIH V ORGANIZACIJI DELA, IZVAJANJE DEL PO PLANU VZDRŽEVANJA OZIROMA NAVODILIH VODJE VZDRŽEVANJA... VZDRŽEVALEC SVOJE DELO OPRAVLJA SAMOSTOJNO IN JE V PRIPRAVLJENOSTI V SLUČAJU KLICA IZVEN DELOVNEGA ČASA.
Strojni vzdrževalec, proizvodnja
 • Strojni vzdrževalec, proizvodnja
 • DomžaleDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časVZDRŽEVALEC - M/Ž ; VZDRŽEVANJE VSEH STROJEV IN OPREME V PROIZVODNJI ZA IZDELAVO PVC IN PEHD CEVI, DELO NA RAZVOJNEM ODDELKU, VARJENJE, POPRAVILA IN IZDELOVANJE STROJEV IN OPREME, ITD.
Voznik tovornjaka
 • Voznik tovornjaka
 • Slovenska BistricaDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časVOZNIK TOVORNEGA VOZILA S POLPRIKLOPNIKOM(C IN E KATEGORIJA IZPITA) - M/Ž ; VOZNIK TOVORNEGA VOZILA S POLPRIKLOPNIKOM, VOZI SE LES IZ NAKLADIŠČA DO RAZKLADIŠČA (SLOVENIJA, AVSTRIJA, ITALIJA). VOZI SE OD PONEDELJKA DO PETKA, VIKENDI SO PROSTI.
Voznik traktorja
 • Voznik traktorja
 • VelenjeNedoločen čas polni delovni časTRAKTORIST - M/Ž ; PRIPRAVLJANJE, OBDELOVANJE IN GNOJENJE  TAL, SETEV, NAČRTOVANJE KOLOBARJA, OSKRBA POSEVKOV IN PRIDELKOV, RAZVRŠČANJE ŽIVINE PO KATEGORIJAH, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA ŽIVINE IN SODELOVANJE Z IZBRANIM VETERINARJEM, OSKRBOVANJE IN KRMLJENJE ŽIVALI, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V HLEVU, VODENJE EVIDENC ŽIVALI, OZNAČEVANJE ŽIVALI, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ VZREJE IN OSKRBE ŽIVALI, ŠKROPLJENJE KMETIJSKIH KULTUR S FFS, VZGAJANJE IN OSKRBOVANJE SADIK V SADJARSTVU
Kuhar
 • Kuhar
 • Določen čas, 12 mesecevpolni delovni časKUHAR - M/Ž ; KUHAR OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE PO NAVODILIH VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA IZDAJA HRANO ZA UČENCE IN DELAVCE ŠOLE OZIROMA DRUGE NAROČNIKE OB ORGANIZIRANIH PRIREDITVAH SKRBI ZA PRIPRAVO PROSTOROV IN POGRINJKOV DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM VSAK DAN ČISTI IN VZDRŽUJE KUHINJSKO OPREMO, NAPRAVE, DELOVNE POVRŠINE IN DRUG KUHINJSKI INVENTAR OZIROMA RAZPOREJA POSAMEZNA DELA V ZVEZI S ČIŠČENJEM KUHINJSKIM POMOČNIKOM OZIROMA ČISTILKAM REDNO PREGLEDUJE, ALI JE DELOVANJE KUHINJSKE OPREME, POSEBEJ ŠE GOSPODINJSKIH APARATOV POD ELEKTRIČNO NAPETOSTJO IN PLINSKIH NAPRAV, BREZHIBNO, TER O VSAKI OKVARI TAKOJ OBVESTI VODJO KUHINJE ALI VODSTVO ZAVODA IN PRISTOJNE OSEBE, KI SO ZADOLŽENE ZA VZDRŽEVANJE POSAMEZNIH VRST STROJEV SKRBI ZA ČISTOČO KUHINJSKEGA PERILA IN SVOJE DELOVNE OBLEKE REDNO SPREMLJA STROKOVNE NOVOSTI IN PREDLAGA NJIHOVO UPORABO V ZAVODU IZVAJA DRUGA KUHARSKA OPRAVILA PO DNEVNEM RAZPOREDU ZADOLŽITEV, KI GA PRIPRAVI ZA TO PRISTOJEN DELAVEC OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA, VODJE KUHINJE IN ORGANIZATORJA PREHRANE V SKLADU S PREDPISI. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH RAVNATELJA ALI POMOČNIKA RAVNATELJA
Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami v VIZ
 • Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami v VIZ
 • Določen čas, 10 mesecevskrajšan delovni časSPREMLJEVALEC UČENCU S ČUSTVENIMI IN TEŽJIMI OBLIKAMI VEDENJSKIH MOTENJ - M/Ž ; OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA: POMAGA UČENCU PRI VKLJUČEVANJU V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, SKRBI ZA UČENČEVO VARNOST IN ZA VARNOST OSTALIH UDELEŽENCEV V VZGOJNEM IZOBRAŽEVALNEM PROCESU, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE V ZVEZI S SPREMLJANJEM UČENCA V ZAVOD TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA IN PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA V SKLADU S PREDPISI, SODELUJE IN SE POVEZUJE S PEDAGOŠKIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI TER STARŠI, ENAKOVREDNO SODELUJE NA TIMSKIH SESTANKIH. OPRAVLJA TUDI DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA IN POMOČNIKA RAVNATELJA.
Osebni asistent za gibalno ovirano osebo
 • Osebni asistent za gibalno ovirano osebo
 • Nedoločen čas polni delovni časOSEBNI ASISTENT - M/Ž ; IZVAJANJE STORITEV PRI MOŠKI GIBALNO OVIRANI OSEBI - NAMENJENIH OSEBNI POMOČI, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU. POMOČ PRI UPORABI SANITARIJ OZIROMA PRI ODVAJANJU. KOPANJE IN POMOČ PRI UMIVANJU TER VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI HRANJENJU IN PITJU, POMOČ PRI GIBANJU, POSEDANJU, PREMEŠČANJU, VSTAJANJU ALI NAMEŠČANJU V USTREZEN POLOŽAJ, POMOČ PRI NAMESTITVI, UPRAVLJANJU IN UPORABI ORTOPEDSKIH IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, VOŽNJA AVTOMOBILA (OSEBNO SPREMSTVO IN OSEBNI PREVOZ).
Mehanik industrijskih strojev in naprav
 • Mehanik industrijskih strojev in naprav
 • PostojnaNedoločen čas polni delovni časNASTAVLJALEC BRIZGALNIH STROJEV (M/Ž) - M/Ž ; OPERATIVNO ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA, MENJAVA ORODIJ IN NASTAVLJANJE BRIZGALNIH STROJEV, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM STROJEV, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.
Elektroinštalater
 • Elektroinštalater
 • MariborNedoločen čas polni delovni časELEKTROINŠTALATER - M/Ž ; ELEKTROINŠTALATERSKA IN ELEKTROMONTERSKA DELA. MONTAŽA ELEKTRO OMAR IN ROBOTSKIH VOZIL.
Natakar
 • Natakar
 • Določen čas, 6 mesecevpolni delovni časNATAKAR M/Ž - M/Ž ; PRIPRAVA TOPLO HLADNEGA BIFEJA, POSTREŽBA VSEH VRST HRANE IN PIJAČE, SVETOVNJE PRI IZBIRI, OBRAČUNAVANJE IN POLOG DNEVNEGA IZKUPIČKA, SKRB ZA RED IN ČISTOČO, UPOŠTEVANJE SISTEMA HACCP, DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.
Komercialist za prodajo
 • Komercialist za prodajo
 • Določen čas, 12 mesecevpolni delovni časKOMERCIALIST- SKLADISCNIK - M/Ž ; MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, SKLADISCENJE, PREVZEMI, ISKANJE NOVIH STRANK, PRIPRAVA PONUDB, DELO NA TERENU IN V PISARNI.
Ekonomisti
 • Ekonomisti
 • TrebnjeNedoločen čas polni delovni časSKRBNIK PODJETNIKOV - POSLOVNA MREŽA (TREBNJE) - M/Ž ; PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV, AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM NA PODROČJU SAMOSTOJNEGA PODJETNIŠTVA, ZASEBNIKOV, MIKRO IN MALIH PODJETIJ TER FIZIČNIM OSEBAM (SINERGIJA S POSLOVALNICAMI), OBLIKOVANJE PONUDB, SKLEPANJE POSLOV S STRANKAMI, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA FINANCIRANJE, SPREMLJAVA POSLOVANJA STRANKE IN GOSPODARSKEGA OKOLJA TER ANALIZIRA GIBANJA FINANČNEGA IN TRŽNEGA POLOŽAJA STRANKE, SPREMLJA IZVRŠEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI STRANKE IN PRAVOČASNO USTREZNO UKREPA, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.
Uradniki za splošno pisarniško poslovanje
 • Uradniki za splošno pisarniško poslovanje
 • JeseniceDoločen čas oz. VRNITVE DELAVCEV Z BOLNIŠKE IN POpolni delovni časZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA – J025025) - M/Ž ; DELOVNE NALOGE PISANJE IZVIDOV (NAREKOVANJE ALI PREPISOVANJE), UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA PACIENTE TER IZVAJANJE OSTALIH ADMINISTRATIVNIH DEL, VEZANIH NA DELO AMBULANT. DELO POTEKA V OKOLJU, KI ZAHTEVA FLEKSIBILNOST DELAVCA, PRILAGODLJIVOST IN POTRPEŽLJIVOST.

  ZAHTEVANO JE DESETPRSTNO SLEPO TIPKANJE, VSAJ 250 UDARCEV NA MINUTO.
Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • IdrijaNedoločen čas polni delovni časSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE / SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - M/Ž ; IZVAJA STALNO PSIHIATRIČNO NEGO PACIENTOV IN SODELUJE V NEGOVALNEM TIMU NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU.
Oglasi za primerjavo
Noben oglas še ni dodan na seznam za primerjavo.
Vpišite obvestilo
Sporočilo *
Prijava
Uporabniško ime
Geslo
Ste pozabili geslo? Novo geslo