Zaposlitev & delo

Natakar
 • Natakar
 • PostojnaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časNATAKAR/ICA - M/Ž ; strežba pijač in pripravljenih prigrizkov
Komercialist za prodajo
 • Komercialist za prodajo
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časKOMERCIALIST ZA PRODAJO POHIŠTVENEGA OKOVJA - M/Ž ; PRODAJA POHIŠTVENEGA OKOVJA PO VSEH REGIJAH SLOVENIJE.

  NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PRODAJNIH STRATEGIJ TER AKTIVNOSTI,

  ZBIRANJE, ANALIZIRANJE IN VODENJE VSEH POTREBNIH INFORMACIJ IN EVIDENC O KUPCIH

  SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE CEN NA PRODAJNEM TRGU,

  SISTEMATIČNA OBDELAVA TRGA IN ISKANJE NOVIH PRODAJNIH POTI .

Električar
 • Električar
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časELEKTRIČAR , ELEKTROTEHNIK - M/Ž ; IZVAJANJE ELEKTROINŠTALACIJE, ŠIBKI IN JAKI TOK
Komercialist za prodajo
 • Komercialist za prodajo
 • CeljeNedoločen čas polni delovni časKOMERCIALIST ZA PRODAJO POHIŠTVENEGA OKOVJA PO VSEH REGIJAH SLOVENIJE - M/Ž ; PRODAJA POHIŠTVENEGA OKOVJA PO VSEH REGIJAH SLOVENIJE.  NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PRODAJNIH STRATEGIJ TER AKTIVNOSTI,  ZBIRANJE, ANALIZIRANJE IN VODENJE VSEH POTREBNIH INFORMACIJ IN EVIDENC O KUPCIH  SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE CEN NA PRODAJNEM TRGU,  SISTEMATIČNA OBDELAVA TRGA IN ISKANJE NOVIH PRODAJNIH POTI .

Inštalater plinskih naprav
 • Inštalater plinskih naprav
 • CeljeNedoločen čas polni delovni časVZDRŽEVALEC PLINSKIH NAPRAV I - M/Ž ; IZVAJA KONTROLO PREMIČNIH TLAČNIH POSOD ZA UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN IN TEHNIČNE PLINE, IZVAJA KONTROLO STABILNIH TLAČNIH POSOD ZA UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN, UTEKOČINJENE PLINE IZ ZRAKA IN ENOSTAVNIH TLAČNIH POSOD, IZVAJA KONTROLO CEVOVODOV ZA UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN IN ZEMELJSKI PLIN, IZVAJA KONTROLO VARNOSTNIH VENTILOV, IZVAJA PREGLEDE MERILNE IN PRESKUSNE OPREME, SKRBI ZA USTREZNOST MERILNE IN PRESKUSNE OPREME, ZAGOTAVLJA NEMOTENO OSKRBO Z REZERVNIMI DELI, UREJA TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, VODI EVIDENCE IN POROČILA O KONTROLI TER PRIPRAVLJA OBRAČUNE,

  OPRAVLJA DRUGE NALOGE PRI KONTROLI TLAČNE OPREME, ZA KATERE JE USPOSOBLJEN IN KI MU JIH DODELI NADREJENI,

  IZVAJA INTERVENCIJSKO SLUŽBO ZA ODPRAVO NAPAK NA NAPRAVAH, OMREŽJU IN INSTALACIJAH, VENDAR LE PRI PLINSKI OPREMI, KJER NE OPRAVLJA KONTROLE. ZARADI TE NALOGE JE V DOLOČENIH OBDOBJIH V PRIPRAVLJENOSTI NA DOMU.

Natakar
 • Natakar
 • CerknicaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časNATAKAR - M/Ž ; strežba pijač in priprava prigrizkov
Poslovni sekretarji
 • Poslovni sekretarji
 • VrhnikaNedoločen čas polni delovni časPOSLOVNI ASISTENT - M/Ž ; PRIPRAVA GRADIV, VODENJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE SESTANKOV, SEJ IN PISANJE ZAPISNIKOV (KOLEGIJEV, NADZORNEGA SVETA, SUO, SKUPŠČINE IPD.),

  KOMUNICIRANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI OZ. RAZLIČNIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI, PRIPRAVLJANJE, UREJANJE, POŠILJANJE IN ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE OPRAVIL POVEZANIH Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, DAJANJE RAZLIČNIH INFORMACIJ PO TELEFONU, ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH KANALIH ALI OSEBNO, POMOČ DIREKTORJU IN VODJEM PRI ORGANIZIRANJU DOGODKOV, PRIPRAVA DOPISOV, OSNUTKOV DOKUMENTOV IN INTERNIH SKLEPOV, VODENJE, KOORDINIRANJE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI, POVEZANIH S STIKI Z JAVNOSTMI, UREJANJE DRUŽBENIH OMREŽIJ, VODENJE IN UPRAVLJANJE TRŽNICE, POSTREŽBA OBISKOVALCEV.

Operater na CNC-stroju
 • Operater na CNC-stroju
 • KranjDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časREZALEC / OPERATER CNC - M/Ž ; RAZREZ METALURŠKIH POLIZDELKOV, OBDELAVA MATERIALA/IZDELKOV S STROJI IN NAPRAVAMI, IZVAJANJE KONTROLE KVALITETE IN MERITEV, IZDELAVA TEHNIČNE IN SPREMNE DOKUMENTACIJE
Zdravstveni administrator
 • Zdravstveni administrator
 • KranjDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - M/Ž ; DELA IN NALOGE REFERENTA V RAZVOJNI AMBULANTI IN NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Delavec za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
 • Delavec za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
 • PtujNedoločen čas polni delovni časDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž ; MANJ ZAHTEVNA MONTERSKA DELA, IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTI PO DOKUMENTACIJI IN NAVODILIH VODJE, SKRB ZA PRVI NIVO VZDRŽEVANJA STROJEV, NAPRAV IN PRIPRAV, MANJ ZAHTEVNO NASTAVLJANJE ORODIJ IN PRIPRAV, SKENIRANJE MATERIALOV, IZDELKOV IN IZPIS ETIKET, UPOŠTEVANJE POSTOPKOV IN NAVODIL VARSTVA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI IN OKOLJA, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE.
Prodajalec
 • Prodajalec
 • KrškoDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časPRODAJALEC/KA - M/Ž ; SVETOVANJE IN PRODAJA, UREJANJE TRGOVINE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, PREVZEM BLAGA, INVENTURE, SKRB ZA RED IN ČISTOČO V DELOVNEM OKOLJU
Posredniki, upravljavci nepremičnin
 • Posredniki, upravljavci nepremičnin
 • Nedoločen čas polni delovni časSKRBNIK STAVB - M/Ž ; NASTAVITVE IN VODENJE EVIDENC-REGISTROV STAVB, VODENJE SPREMEMB LASTNIŠTEV IN UPORABNIKOV, VODENJE NAJEMNIŠKIH POGODB, PRIPRAVA IN OBDELAVA OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE, DELITEV STROŠKOV, PRIPRAVA POGODB, VODENJE ŠTEVILA OSEB IN SPOROČANJE SPREMEMB, IZVEDBA ZBOROV ETAŽNIH LASTNIKOV, VODENJE POSTOPKOV VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA STAVB, NADZOR, PREVZEM, OBRAČUN VZDRŽEVANJA, ORGANIZIRANJE HIŠNIŠKIH OPRAVIL, VODENJE REZERVNEGA SKLADA INKONTROLA NAD PORABO, POTRJEVANJE RAČUNOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA VZDRŽEVALNA DELA IN EKO SKLADE, SVETOVANJE IN DELO S STRANKAMI, KOORDINACIJA DEL, ANALIZE OGREVANJ, OGLEDI STAVB IN NADZOR NAD IZVEDENIMI DELI...
Krovec klepar
 • Krovec klepar
 • Šmarje pri JelšahNedoločen čas polni delovni časPOMOČNIK KLEPARJA KROVCA - M/Ž ; pomoč pri krivljenju pločevine, pokrivanje in razkrivanje stršne opeke, izdelava lesene konstrukcije, odvoz materiala na deponijo
Natakar
 • Natakar
 • Določen čas, 12 mesecevpolni delovni časNATAKAR - M/Ž ; SPREJEMANJE NAROČIL STREŽBA IN DESERVIRANJE

  , OBRAČUNAVANJE, IZDAJANJE RAČUNOV IN SPREJEMANJE PLAČIL

  , NADZIRANJE IZDANIH NAROČIL PO KVALITETI

  , PRIPRAVLJANJE, UREJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH POVRŠIN IN PRIPOMOČKOV V VSEH GOSTINSKIH ENOTAH PODJETJA

  , PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST BIFEJSKEGA OMIZJA (INVENTAR, ČISTOČO IN UREJENOST BIFEJSKEGA OMIZJA PO STANDARDIH)

  ,OBČASNO GENERALNO ČIŠČENJE GOSTINSKIH ENOT

  , ZAKLJUČEVANJE DNEVNIH IZTRŽKOV IN PRIPRAVA SKUPNIH BLAGAJNIŠKIH ZAKLJUČKOV

  , PREVZEM, SKLADIŠČENJE TER IZDAJA ARTIKLOV ZA PRODAJO

  , SPREMLJANJE STANJA ZALOG IN VODENJE EVIDENCE PORABE ARTIKLOV,SPREJEMANJE PRITOŽB IN REŠEVANJE MANJŠIH REKLAMACIJ GOSTOV

  ,SPREMLJANJE SVOJEGA DELA, USTREZNO EKONOMIČNO POSLOVANJE IN PRIJAZNOST

  , SODELOVANJE PRI INVENTURI

  ,IZVAJANJE IN UPOŠTEVANJE HACCP SISTEMA.
Vozniki avtobusov ipd.
 • Vozniki avtobusov ipd.
 • LjubljanaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časVOZNIK - M/Ž ; VOŽNJA AVTOBUSA IN DRUGIH VOZIL S KATERIMI DRUŽBA IZVAJA DEJAVNOST

  OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VOZIL

  POSREDOVANJE INFORMACIJ POTNIKOM OZ. STRANKAM

  UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA

  VODENJE EVIDENC

  IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA

Skladiščnik
 • Skladiščnik
 • Gornja RadgonaDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časSKLADIŠČNIK/KOMISIONAR - M/Ž ; PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO, UPRAVLJANJE Z ZALOGAMI, VODENJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.
Oglasi za primerjavo
Noben oglas še ni dodan na seznam za primerjavo.
Vpišite obvestilo
Sporočilo *
Prijava
Uporabniško ime
Geslo
Ste pozabili geslo? Novo geslo