Jobs & Business

Fasader
 • Fasader
 • PtujDoločen čas, 5 mesecevpolni delovni časFASADER - M/Ž ; fasaderska dela
Kozmetik
 • Kozmetik
 • Gornja RadgonaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časKOZMETIK - M/Ž ; nega obraza
Čistilec prostorov
 • Čistilec prostorov
 • JeseniceDoločen čas oz. do 31.10.2017 z možnostjo podaljšpolni delovni časČISTILKA /GOSPODINJA - M/Ž ; ZAGOTAVLJANJE ČISTOČE V GOSTINSKIH PROSTORIH IN SOBAH.
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami
 • Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami
 • IdrijaDoločen čas, 9 mesecev oz. 1. 9. 2017 - 31. 8. 20skrajšan delovni časASISTENT ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž ; V OKVIRU PROJEKTA BO ASISTENT VKLJUCEN V AKTIVNOSTI ZA POVEZOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IN VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEGA ZAVODA, PREDVSEM V OKVIRU PROGRAMA, SOLE V NARAVI, NUDENJA RAZLICNIH DODATNIH OBRAVNAV, KI JIH V OKVIRU VZGOJE IN IZOBRAZEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI NE DOBI, SODELOVANJA S STROKOVNIMI DELAVCI V VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEM ZAVODU TER PRENOSU ZNANJ IN IZKUSENJ.
Poslovni sekretarji
 • Poslovni sekretarji
 • Murska SobotaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časSTROKOVNI SODELAVEC VII/2(I) - M/Ž ; IZVAJANJE SPLOŠNIH RAZVOJNIH NALOG S PODROČJA REGIONALNEGA RAZVOJA
Voznik tovornjaka v mednarodnem prometu
 • Voznik tovornjaka v mednarodnem prometu
 • TolminDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ž ; VOŽNJA TOVORNJAKA, RAZKLADANJE, NALAGANJE TOV. VOZILA, OSNOVNO VZDRŽEVABJE VOZILA, ČISTOČA,... VODENJE DOKUMENTACIJE
Inženir za varnost pri delu
 • Inženir za varnost pri delu
 • Nedoločen čas polni delovni časSTROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO PRI DELU - M/Ž ; SPREMLJANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, PRIPRAVLJA OSNOVE ZA INTERNE PREDPISE, ORGANIZIRA IN IZVAJA PREIZKUSE ZNANJA IZ VPD, SVETUJE VODJEM ZA IZVAJANJE PREDPISOV IZ VPD, KONTROLIRANJE IZVAJANJA UKREPOV IZ VPD, VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE POROČIL, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO V DRUŽBI TER DRUGA DELA.
Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo
 • Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo
 • Ravne na KoroškemDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časODPREMNIK I - M/Ž ; PREVZEM IN ODPREMA ODKOVKOV, PREVZEM IN RAZREZ ODKOVKOV, SPREJEM DELOVNE DOKUMENTACIJE, PREMEŠČANJE IN TRANSPORT MATERIALA Z ŽERJAVOM, VODENIM S TAL, PAKIRANJE, ADJUSTIRANJE IN ODPREMA KOVANEGA MATERIALA, EVIDENTIRANJE DELA, POSTOPKOV DELA IN ODPREME, SPREJEMANJE IN DAJANJE INFORMACIJ O DELU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL GLEDE NA POTREBE DELA, KI JIH ODREDI NADREJENI DELOVODJA.
Nabavni referenti
 • Nabavni referenti
 • Radlje ob DraviNedoločen čas polni delovni časSTRATEŠKI NABAVNIK - M/Ž ; OPREDELITEV POTREB, KVALIFIKACIJA MOREBITNIH DOBAVITELJEV, ZAHTEVA ZA PONUDBO IN ANALIZA PONUDBE, POGAJANJE, PREDLOG POGODBE...
Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov
Električar
 • Električar
 • Radlje ob DraviNedoločen čas polni delovni časELEKTRIKAR - M/Ž ; SAMOSTOJNO NADZORUJE,VZDRŽUJE IN EVIDENTIRA POSEGE NA OPREMI, SKRBI ZA ZALOGO IN PRIPRAVO REZERVNIH SKLOPOV, OPRAVLJA DELA V PROIZVODNEM PROCESU
Kuhar
 • Kuhar
 • DravogradDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časKUHAR - M/Ž ; KUHAR
Natakar
 • Natakar
 • Novo mestoNedoločen čas polni delovni časNATAKAR - M/Ž ; STREŽBA HRANE IN PIJAČE
Zdravnik z opravljenim pripravništvom
 • Zdravnik z opravljenim pripravništvom
 • CeljeDoločen čas oz. nastopa specializacijepolni delovni časZDRAVNIK PO KONČANEM SEKUNDARIATU- ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM - M/Ž ; OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM POD SPREMLJANJEM IN NADZOROM MENTORJA
Klinični psiholog
 • Klinični psiholog
 • CeljeDoločen čas, 33 mesecevpolni delovni časSPECIALIST KLINIČNE PSIHOLOGIJE - M/Ž ; OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALISTA KLINIČNE PSIHOLOGIJE (NADOMEŠČANJE ODSOTNOSTI V ČASU SPECIALIZACIJE)
Natakar
 • Natakar
 • Novo mestoNedoločen čas polni delovni časNATAKAR - M/Ž ; STREŽBA HRANE IN PIJAČE
Kuhar
 • Kuhar
 • Slovenske KonjiceNedoločen čas polni delovni časKUHAR-PICOPEK V PICERIJI POPER V SLOVENSKIH KONJICAH - M/Ž ; KUHANJE MALIC, PEKA PIC.
Picopek
 • Picopek
 • PtujDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časKUHAR / PICOPEK - M/Ž ; VSA DELA V KUHINJI IN PICERIJI
Izvajalec suhomontažne gradnje
Konservator za kulturno dediščino
 • Konservator za kulturno dediščino
 • PtujDoločen čas oz. trajanje projekta DARS do 31.12.2polni delovni časKONSERVATOR (ŠIFRA RAZPISA: 10-10/2017) - M/Ž ; IZVAJANJE POSAMEZNIH ARHEOLOŠKO-KONSERVATORSKIH DEL, DOLOČENIH S 13. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM,

  PUBLICIRANJE IN PROMOCIJA IZSLEDKOV STROKOVNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA,

  DELO S STRANKAMI,

  ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠČINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠČINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,

  SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH,

  ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH KONSERVATORSKIH METOD V PRAKSO, IZMENJAVI ZNANJA IN PROMOCIJI KONSERVATORSTVA, POD VODSTVOM,

  SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTVA, IZPOPOLNJEVANJA IN PRAKSE ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME,

  SODELOVANJE PRI PUBLICIRANJU IZSLEDKOV STROKOVNEGA DELA,

  SODELOVANJE PRI POSAMEZNIH DELIH DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PO NALOGU NADREJENEGA,

  DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.

Učitelj angleščine v srednji šoli
 • Učitelj angleščine v srednji šoli
 • PtujDoločen čas, 10 mesecevskrajšan delovni časUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž ; POUČEVANJE ANGLEŠČINE PO FIMA STANDARDIH. IZOBRAŽEVANJE NA PTUJU IN PREKO SKYPE. IZVAJANJE TEČAJEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE, OSNOVNOŠOLCE, DIJAKE, MATURANTE IN ODRASLE. IZVAJANJE TEČAJEV NA PODJETJIH, VRTCIH ALI ŠOLAH.
Konservator za kulturno dediščino
 • Konservator za kulturno dediščino
 • PtujDoločen čas oz. trajanje projekta DARS do 31.12.2polni delovni časKONSERVATOR (ŠIFRA RAZPISA: 11-10/2017) - M/Ž ; IZVAJANJE POSAMEZNIH ARHEOLOŠKO-KONSERVATORSKIH DEL, DOLOČENIH S 13. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM,

  PUBLICIRANJE IN PROMOCIJA IZSLEDKOV STROKOVNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA,

  DELO S STRANKAMI,

  ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠČINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠČINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,

  SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH,

  ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH KONSERVATORSKIH METOD V PRAKSO, IZMENJAVI ZNANJA IN PROMOCIJI KONSERVATORSTVA, POD VODSTVOM,

  SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTVA, IZPOPOLNJEVANJA IN PRAKSE ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME,

  SODELOVANJE PRI PUBLICIRANJU IZSLEDKOV STROKOVNEGA DELA,

  SODELOVANJE PRI POSAMEZNIH DELIH DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PO NALOGU NADREJENEGA,

  DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.

Terapevtski asistent za osebe s posebnimi potrebami
 • Terapevtski asistent za osebe s posebnimi potrebami
 • LjubljanaDoločen čas oz. 30.6.2018skrajšan delovni časASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI – (JAVNI RAZPIS »ZAPOSLOVANJE ASISTENTOV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH«, KI GA OBJAVLJA REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT) - M/Ž ; V OKVIRU PROJEKTA BO ASISTENT LAHKO VKLJUČEN V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, VENDAR NE KOT STROKOVNI DELAVEC, TEMVEČ KOT NEKDO, KI BO PRISOTEN V RAZREDU OZIROMA SKUPINI, IN BO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA POMAGAL OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI TAKO, DA MU BO POMAGAL SLEDITI POUKU, GA SPODBUJAL, NUDIL POMOČ PRI ZAPISOVANJU UČNE SNOVI, ČE BO TREBA, SE BO Z NJIM ZA KRAJŠI ČAS, KI BI GA OTROK POTREBOVAL NPR. ZA UMIRITEV ALI POČITEK, ODMAKNIL IZ RAZREDA, NUDIL POMOČ STROKOVNEMU DELAVCU, KADAR TA PRESODI, DA JE TO POTREBNO, NPR. ČE OTROK S SVOJIM VEDENJEM OGROŽA SEBE ALI DRUGE IN PODOBNO. NJEGOVA VLOGA BO POVEZOVALNA, TAKO DA SE Z NJEGOVO PRISOTNOSTJO NE BO USTVARJALA ALI SPODBUJALA SEGREGACIJA. PO NAVODILIH STROKOVNE SKUPINE BO POMAGAL PRI UPORABI DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV IN PODOBNO
Arhivski uradniki, uradniki za kopiranje dokumentov ipd.
 • Arhivski uradniki, uradniki za kopiranje dokumentov ipd.
 • PtujDoločen čas oz. trajanje projekta DARS do 31.12.2polni delovni časKONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST (ŠIFRA RAZPISA: 12-10/2017) - M/Ž ; IZVAJANJE POSAMEZNIH TEHNIČNO-DOKUMENTACIJSKIH OPRAVIL V OKVIRU NALOG ORGANIZACIJSKE ENOTE,

  STUDIJSKO FOTOGRAFIRANJE ARHEOLOŠKEGA GRADIVA V OKVIRU POIZKOPAVALNE OBDELAVE ARHIVOV RAZISKAV,

  ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠČINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠČINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,

  ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, POD VODSTVOM,

  SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTVA, POD VODSTVOM,

  SODELOVANJE PRI POSAMEZNIH TEHNIČNO-DOKUMENTACIJSKIH OPRAVILIH DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PO NALOGU NADREJENEGA,

  SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV ZALOŽNIŠTVA ZAVODA,

  DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.

Lanser v proizvodnji
 • Lanser v proizvodnji
 • Slovenj GradecDoločen čas, 1 mesecpolni delovni časLANSER - M/Ž ; PRIPRAVA IN VZDRŽEVANJE VILIČARJEV IN DELOVNE OPREME, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE VOZIL Z MATERIALI, KOMISIONIRANJE BLAGA, PRIPRAVA, DOVOZ IN ODVOZ PRAZNE EMBALAŽE ALI ODPADNEGA BLAGA, NAROČANJE, IZDAJANJE IN KNJIŽENJE MATERIALOV, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V SKLADIŠČU.
Električar
 • Električar
 • MariborNedoločen čas polni delovni časELEKTRIČAR/ELEKTROMONTER - M/Ž ; PRIKLOPI IN VEZEVE ELEKTRO OMAR, PRIKLOPI ELEKTRONSKIH INŠTRUMENTOV,POLAGANJE ELEKTRIČNIH VODNIKOV,MONTIRANJE ELEKTRIČNIH MERILNIH NAPRAV.
Pralci vozil
 • Pralci vozil
 • MariborDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž ; VOZNIK B KAT. , PRANJE VOZIL
Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela)
 • Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela)
 • MariborDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž ; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE. DRUGA DELA PO NAROČILU STROKOVNE VODJE ZDRAVSTVENE NEGE ODDELKA.
Varuh oseb s posebnimi potrebami
 • Varuh oseb s posebnimi potrebami
 • Zagorje ob SaviDoločen čas, 10 mesecev oz. od 1.9.2017 do 30.6.2skrajšan delovni časASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž ; PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA BO POMAGAL OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI TAKO, DA MU BO POMAGAL SLEDITI POUKU, GA SPODBUJAL, NUDIL POMOČ PRI ZAPISOVANJU UČNE SNOVI, ČE BO TREBA, SE BO Z NJIM ZA KRAJŠI ČAS, KI BI GA OTROK POTREBOVAL NPR. ZA UMIRITEV ALI POČITEK, ODMAKNIL IZ RAZREDA, NUDIL POMOČ STROKOVNEMU DELAVCU, KADAR TA PRESODI, DA JE TO POTREBNO, NPR. ČE OTROK S SVOJIM VEDENJEM OGROŽA SEBE ALI DRUGE IN PODOBNO.
Voznik vlačilca
 • Voznik vlačilca
 • Določen čas, 6 mesecevpolni delovni časVOZNIK - M/Ž ; VOZNIK ZA MEDNARODNE PREVOZE
 • Page of 38
Listings to be compared
No listings have been added to compare list yet.
Enter your report
Message *
Log in
Username
Password
Forgot password? Remind me