Delo dobi

Frizerji
 • Frizerji
 • KranjDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časFRIZER - M/Ž ; ISCEMO KOMNIKATIVNO ZANESLJIVO IN ODGOVORNO OSEBO, Z NAJMANJ 2 LET DELOVNIH IZKUSENJI.
Računovodja
 • Računovodja
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časJ017091 RAČUNOVODJA VII/2 (I) - M/Ž ; VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA V GLAVNI KNJIGI IN ANALITIČNIH EVIDENCAH, KONTROLA STANJ V ANALITIČNIH EVIDENCAH,

  RAČUNOVODSKO KONTROLIRANJE, ČASOVNO USKLAJEVANJE KNJIGOVODSKIH OBDELAV V SKLADU Z ZAKONODAJO IN POTREBAMI ZAVODA,

  IZDELAVA KNJIGOVODSKIH TEMELJNIC, KONTIRANJE DOKUMENTOV IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG,

  OBRAČUN DDV, KONTROLA PODATKOV V DAVČNIH EVIDENCAH, USKLADITEV IN IN PRIMERJAVA PODATKOV S POSAMEZNIMI ENOTAMI, IZDELAVA OBRAČUNA DDV,IZDELAVA POROČILA ZA FURS), IZDELAVA POROČIL ZA BANKO SLOVENIJE IN AJPES (SKV, BST, SFR,..)

  IZDELAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN IN OBRAČUNOV ZA RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE, TER DRUGIH KNJIGOVODSKIH LISTIN V SKLADU Z INTERNIMI PRAVILNIKI IN ZAKONODAJO, PRIPRAVA ANALIZ, PREGLEDOV IN DRUGIH INFORMACIJ IZ DELOVNEGA PODROČJA,

  SODELOVANJE PRI PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV,

  IZDELAVA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB, IZDELAVA POMOŽNIH TABEL ZA OBRAČUN, PRIMERJAVA PODATKOV IZ POSLOVNIH KNJIG S PODATKI, KI SE VNAŠAJO V DAVČNE EVIDENCE, DAVČNO OVREDNOTENJE POSTAVK IZ DAVČNIH EVIDENC (ODPISI, REZERVACIJE),

  SODELOVANJE PRI INVENTURI (IZPIS POPISNIH LISTOV, USKLADITEV INVENTURNEGA STANJA S KNJIGOVODSKIM STANJEM, USKLADITEV NAVODIL ZA POPIS),

  DOBRO POZNAVANJE PODROČNE ZAKONODAJE, PRIPRAVE INTERNIH NAVODIL, NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE RAČUNOVODSTVO,IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE V SKLADU S POTREBAMI DELOVNEGA PROCESA,OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENIH, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI JAVNEGA USLUŽBENCA.Spletni prodajalec
 • Spletni prodajalec
 • KranjDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časSPLETNI PRODAJALEC - M/Ž ; -PODPORA STRANKAM IN VNOS VSEBINE NA SPLETNO STRAN -DVIGOVANJE KLICEV

  - VNOS VSEBINE NA SPLENTO STRAN

  -PREVAJANJE IZ SLOVENŠČINE V HRVAŠČINO
Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • TržičNedoločen čas polni delovni časSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž ; -IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV

  -NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV

  -IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI

  -VODENJE DOKUMENTACIJE

  -IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE

  -IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PO NAVODILIH ZDRAVNIKA, VODJE ZNS IN DIPL. MEDICINSKE SESTRE, V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI,

  -IZVAJA NADZOR NAD APARATURAMI (EKB, KISIKOVE JEKLENKE, APARATI ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA, IPD.)

  -ORGANIZIRA, VODI IN NADZIRA DELO BOLNIČARJEV...

Bolničarji negovalci v zavodih
 • Bolničarji negovalci v zavodih
 • TržičNedoločen čas polni delovni časBOLNIČAR NEGOVALEC I NEGA III IN IV - M/Ž ; -POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV-OSKRBA III IN IV

  -POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV

  -TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV

  -OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE

  -V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA DELA S PODROČJA OSEBNE NEGE,

  -UREJA NEPOSREDNO OKOLJE STANOVALCA, SKUPAJ S STANOVALCEM,

  -POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB (PSIHIČNIH IN FIZIČNIH) OSKRBOVANCA,

  -OPAZUJE BOLNIKA IN POROČA ZDRAVSTVENEM OSEBJU O ZAPAŽENIH STANJIH STANOVALCEV IN NJIHOVIH SPREMEMBAH,

  -VODI EVIDENCO OPRAVLJENEM DELU,...

Finančni in naložbeni svetovalci
 • Finančni in naložbeni svetovalci
 • LjubljanaDoločen čas oz. določen čas do 30. 4. 2019polni delovni časFINANČNIK VII/1 (ŠTEVILKA RAZPISA: 7-9/2019) - M/Ž ; IZVRŠEVANJE NALOG, ANALIZ IN RAZISKAV S FINANČNEGA PODROČJA PO NAVODILIH NADREJENEGA,

  IZVAJANJE STROKOVNEGA PREGLEDA FINANČNIH ELEMENTOV PRI RAZLIČNIH POSLOVNIH FUNKCIJAH ZAVODA,

  SODELOVANJE PRI SPREMLJANJU IZVAJANJA FINANČNIH NAČRTOV IN LETNEGA PROGRAMA DELA ZAVODA,

  SODELOVANJE PRI IZDELAVI FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA,

  SPREMLJANJE IN NADZIRANJE PORABE SREDSTEV V ZAVODU,

  SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROČJA JAVNIH FINANC,

  DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.

Revizor
 • Revizor
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC, V ENOTI NOTRANJA REVIZIJA - M/Ž ; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.
Računovodja
 • Računovodja
 • LjubljanaDoločen čas oz. iz razloga predaje dela, ki trajapolni delovni časSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC, V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, V ODDELKU ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž ; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.
Prodajalec
 • Prodajalec
 • Slovenska BistricaDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časPRODAJALEC IN ODKUPOVALEC - M/Ž ; prodaja proizvodov,pol proizvodov in blaga strankam,prevzem blaga in vnos podatkov o prevzemu v računalnik,redno polnjenje polic in skrb za optimalno založenost prodajalne,redni pregledi blaga glede poteka rokov trajanja,dnevno urejanje trgovine,spletna prodaja
Administrator
 • Administrator
 • SežanaDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časADMINISTRATOR - M/Ž ; ADMINISTRATIVNA DELA, PODPORA KUPCEM, LAŽJA KNJIGOVODSKA DELA.
Prodajalec
 • Prodajalec
 • Nova GoricaDoločen čas, 6 mesecevskrajšan delovni časPRODAJALEC-SKLADIŠČNIK V PRODAJALNI NOVA GORICA - M/Ž ; PRODAJANJE, ARANŽIRANJE IN SVETOVANJE KUPCEM V PRODAJALNI NOVA GORICA, PO POTREBI POMOČ V SKLADIŠČU NA SEDEŽU PODJETJA
Prodajalec
 • Prodajalec
 • DomžaleDoločen čas, 1 mesecpolni delovni časPRODAJALEC 2 - M/Ž ; DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI.
Komercialist za prodajo
 • Komercialist za prodajo
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časKOMERCIALIST V GRDBENIŠTVU - M/Ž ; PRODAJA MATERIALA, PRIDOBIVANJE IN SKRB ZA KUPCE, VODENJE PROJEKTOV V IZVEDBI, TERENSKO DELO
Izolater
 • Izolater
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časIZVAJALEC HIDROIZOLACIJ - M/Ž ; IZVEDBA HIDROIZOLACIJ S TEKOČIMI MASAMI NA BALKONIH, RAVNIH STREHAH, EPOKSI, VKLJUČNO S PRIPRAVO IN ZAKLJUČKOM DEL, MANJŠA ZIDARSKA POPRAVILA
Varilci ipd.
 • Varilci ipd.
 • MariborDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časVAJENEC ZA VARILSKA DELA - VARJENJE PLASTIČNIH CEVI - M/Ž ; - VARJENJE PLASTIČNIH CEVI

Receptor (razen v hotelu)
 • Receptor (razen v hotelu)
 • AjdovščinaDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časRECEPTOR - NATAKAR - M/Ž ; STREŽBA NAPITKOV V INTERNEM BARU, USMERJANJE STANOVALCEV IN OBISKOVALCEV CENTRA STAREJŠIH PRISTAN VIPAVA, OBČASNO SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, DELO Z BLAGAJNO V BARU...
Prodajalec
 • Prodajalec
 • AjdovščinaDoločen čas, 4 mesecepolni delovni časPRODAJALEC/PRODAJALKA - M/Ž ; DELO V TRGOVINI S ČEBELARSKO OPREMO
Revizor
 • Revizor
 • AjdovščinaNedoločen čas polni delovni časNOTRANJI REVIZOR - M/Ž ; IZDELAVA STRATEŠKEGA IN LETNEGA NAČRTA NOTRANJIH REVIZIJ V HRANILNICI -PRESOJANJE LETNEGA NAČRTA NOTRANJIH REVIZIJ NA OSNOVI PRESOJE TVEGANJ, IZDELAVA NAČRTA POSAMEZNE REVIZIJE,

  NEODVISNO OCENJEVANJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI NOTRANJIH KONTROL NA UPRAVLJAVSKIH IN OSNOVNIH PROCESIH TER PODPORNIH PROCESIH, PROJEKTIH IN DRUGIH POSLIH,

  KOMUNICIRANJE IN POROČANJE O UGOTOVITVAH IN PRIPOROČILIH USTREZNIM NIVOJEM VODENJA IN NADZORA,

  SVETOVANJE V ZVEZI S SISTEMOM NOTRANJIH KONTROL SODELOVANJE PRI IN IZVAJANJE POSEBNIH PREISKAV,

  POROČANJE O IZVAJANJU NAČRTA NOTRANJEGA REVIDIRANJA HRANILNICE,

  SPREMLJAVA IN POROČANJE O IZVAJANJU PRIPOROČIL NOTRANJE IN ZUNANJE REVIZIJE TER UKREPOV CENTRALNE BANKE IN DRUGIH USTANOV,

  POSREDOVANJE PRI IZPOLNJEVANJU FORMALNIH IN NEFORMALNIH ZAHTEVKOV CENTRALNE BANKE IZVAJANJE NOTRANJE PRESOJE KAKOVOSTI NOTRANJEGA REVIDIRANJA,

  ZAGOTAVLJANJE OBDOBNE ZUNANJE PRESOJE KAKOVOSTI NOTRANJEGA REVIDIRANJA,

  ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA S PREDSTAVNIKI CENTRALNE BANKE IN DRUGIH NADZORNIH USTANOV.

Sodni zapisnikar
 • Sodni zapisnikar
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časSODNI ZAPISNIKAR V-I NA KAZENSKEM ODDELKU - M/Ž ; PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA,

  PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV SODNIH ODLOČB ALI DRUGIH PISANJ,

  SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB,

  SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,

  SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA,

  TERJANJE IN IZTERJAVA TAKS PO ODREDBI PISARNE, SODNIKA IN STROKOVNEGA SODELAVCA,

  SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAČUNOVODSTVU ZA PLAČILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISA,

  SAMOSTOJNA IZDELAVA PREDLOŽITVENIH POROČIL PO ODREDBI SODNIKA,

  URGIRANJE VRNITEV ZAPROSIL IN NEPRAVOČASNO VRNJENIH SPISOV,

  UGOTAVLJANJE PRAVILNIH NASLOVOV NASLOVLJENCEV PRI NEVROČENIH PISANJIH,

  UGOTAVLJANJE PREDKAZNOVANOSTI,

  NADOMEŠČANJE SODNIH ZAPISNIKARJEV V BOLNIŠKEM STALEŽU,

  PROCESIRANJE DOLOČENIH TIPOV VHODNIH DOKUMENTOV,

  PRAVILNO KLASIFICIRANJE DOKUMENTOV PRED FAZO PROCESIRANJA,

  VALIDIRANJE VSEH TIPOV VHODNIH DOKUMENTOV,

  IZLOČANJE DOKUMENTOV NA BIVŠIH ZADEVAH PRED OPREMLJANJEM S ČRTNO KODO IN USTREZNA ODPRAVA LE-TEH,

  PRAVOČASNA OBDELAVA ZAHTEVKOV ZA VRAČILO TAKS,

  USTREZNO RAZVRŠČANJE IN OBDELAVA NEPOPOLNIH VLOG.
 • Stran od 50
Oglasi za primerjavo
Noben oglas še ni dodan na seznam za primerjavo.
Vpišite obvestilo
Sporočilo *
Prijava
Uporabniško ime
Geslo
Ste pozabili geslo? Novo geslo