Zaposlitev & delo

Tajniki
 • Tajniki
 • KranjDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časPISARNIŠKI REFERENT V (I) - M/Ž ; Sprejem, razdelevanje in odprava pošte; skrb za nabavo in izdajo pisarniškega materiala, pisanje vseh vrst dopisov, izpolnjevanje obrazcev, administrativna dela za socialno službo, izvajanje del in nalog po navodilu nadrejenega.
Strugarji ipd.
 • Strugarji ipd.
 • PtujNedoločen čas polni delovni časOPERATER NA CNC-REZKALNEM STROJU - M/Ž ; SAMOSTOJNO DELO V PROIZVODNJI NA CNC STROJU,REZKANJE,VRTANJE,VPENJANJE ORODIJ,SPREMLJANJE OBDELOVALNEGA PROCESA,UPORABA MERILNEGA ORODJA,IZVAJANJE NADZORA NAD KAKOVOSTJO IZDELKOV.
Zavarovalni zastopnik
 • Zavarovalni zastopnik
 • LjubljanaDoločen čas, 6 mesecev oz. 31.12.2019polni delovni časZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž ; SKLEPANJE DOPOLNILNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ NA PROMOCIJAH.
Defektolog, svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
 • Defektolog, svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
 • KamnikDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časUČITELJ DEFEKTOLOG V RAZREDU (RAZREDNIK) - M/Ž ; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZNEJŠIH METOD IN OBLIK DELA PRI POUKU GLEDE NA CELOTNO SKUPINO OZ. GLEDE NA SPECIFIČNE POTREBE IN LASTNOSTI POSAMEZNEGA UČENCA,…IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO –IZOBRAŽEVALNO DELO:OBLIKOVANJE LETNE PRIPRAVE ZA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK TER ZA POUK IZBIRNIH PREDMETOV IN SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI,PRIPRAVA, SPREMLJANJE IN DOPOLNJEVANJE INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV,IZDELAVA UČNIH LISTOV IN DIDAKTIČNEGA MATERIALA V SKLADU Z INDIVIDUALIZIRANIMI PROGRAMIIN UČNIMI NAČRTI,OBLIKOVANJE LETNE PRIPRAVE ZA INTERESNE DEJAVNOSTI,…
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • MariborNedoločen čas polni delovni časZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž ; SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN

  HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM

  NIVOJU,

  IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH

  POSEGOV,

  SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH

  PRISTOPOV IN METOD DELA,

  IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM,

  OPRAVLJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA,

  RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,

  IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,

  ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V

  OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,

  DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V

  OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.
Komercialist za prodajo
 • Komercialist za prodajo
 • Novo mestoDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časKOMERCIALIST/KOMERCIALISTKA - M/Ž ; KOMERCIALNA OPRAVILA, TRŽENJE, KONTAKTI S KUPCI IN NAROČNIKI, ISKANJE MOREBITNIH POSLOVNIH PARTNERJEV IN PODOBNO.......
Defektolog, svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
 • Defektolog, svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
 • KamnikDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU / UČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU (RAZREDNIK) - M/Ž ; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZNEJŠIH METOD IN OBLIK DELA PRI POUKU GLEDE NA CELOTNO SKUPINO OZ. GLEDE NA SPECIFIČNE POTREBE IN LASTNOSTI POSAMEZNEGA UČENCA,…IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO –IZOBRAŽEVALNO DELO:OBLIKOVANJE LETNE PRIPRAVE ZA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK TER ZA POUK IZBIRNIH PREDMETOV IN SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI,PRIPRAVA, SPREMLJANJE IN DOPOLNJEVANJE INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV,IZDELAVA UČNIH LISTOV IN DIDAKTIČNEGA MATERIALA V SKLADU Z INDIVIDUALIZIRANIMI PROGRAMIIN UČNIMI NAČRTI,OBLIKOVANJE LETNE PRIPRAVE ZA INTERESNE DEJAVNOSTI,…
Učitelj dodatne strokovne pomoči
 • Učitelj dodatne strokovne pomoči
 • KamnikDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časMOBILNI UČITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž ; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA: SEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O UČENCU, IZVAJA PREGLEDE UČENCEV TER PRIPRAVI DEFEKTOLOŠKO OCENO SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMAVKLJUČUJE STARŠE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMAIZVAJA DODATNO STROKOVNO REHABILITACIJSKO POMOČ OTROKOM OZ, MLADOSTNIKOM PO INDIVIDUALIZIRANEM PROGRAMU IN V SKLADU S PRAVILI STROKE, V INDIVIDUALNI ALI SKUPINSKI OBLIKI, VSAJ NA TREH VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH,… IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO DELO:IZVAJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO (SPROTNA VSEBINSKA IN METODIČNA PRIPRAVA),PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE ZA DELO Z UČENCI V SKLADU S PRAVILI STROKE, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM.
Projektni sodelavec
 • Projektni sodelavec
 • Ravne na KoroškemDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časSODELAVEC NA PROJEKTU - M/Ž ; SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI PROJEKTOV V PODJETJU,

  SODELOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTOV V PODJETJU,

  SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU AKTIVNOSTI TOČKE EUROPE DIRECT KOROŠKA,

  KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU TOČKE EUROPE DIRECT KOROŠKA,

  PRIPRAVA POROČIL IN VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT, KJER SODELUJE,

  SPREMLJANJE RAZPISOV ZA PRIDOBIVANJE RAZVOJNIH SREDSTEV,

  SPREMLJANJE IN OBDELAVA STATISTIČNI PODATKOV - KOROŠKA V ŠTEVILKAH,

  OPRAVLJANJE DRUGIH OPERATIVNIH DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA.

  USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V SKLADU Z ZAHTEVAMI IN POTREBAMI DELOVNEGA MESTA.

Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
 • LogatecDoločen čas, 6 mesecev oz. oziroma za čas trajanjapolni delovni časZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK ZA ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA - M/Ž ; DELO TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIKA ZA ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA V ZOBNI AMBULANTI ZDRAVSTVENEGA DOMA.
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • MariborNedoločen čas polni delovni časZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž ; SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN

  HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM

  NIVOJU,

  IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN

  OPERACIJSKIH POSEGOV,

  SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH

  PRISTOPOV IN METOD DELA,

  IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM,

  OPRAVLJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA,

  RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,

  IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,

  ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V

  OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,

  DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V

  OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • MariborNedoločen čas polni delovni časZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž ; SAMOSTOJNA OBRAVNAVA BIOPTIČNIH VZORCEV,

  ODVZETIH PRI AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH

  PACIENTIH NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU,

  IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH POSEGOV,

  SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH

  PRISTOPOV IN METOD DELA,

  IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM IN

  OBVEŠČANJE SVOJCEV O VZROKIH SMRTI,

  OPRAVLJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA,

  RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,

  IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,

  ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V

  OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,

  DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V

  OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.
Kuharji
 • Kuharji
 • IdrijaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časJ034006 – DIETNI KUHAR (IV) / J034030 KUHAR (IV) - M/Ž ; PREVZEM ŽIVIL, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL TER PRIPRAVA DIETNIH JEDI SKLADNO Z NORMATIVI DIETNE PREHRANE.

Predmetni učitelj
 • Predmetni učitelj
 • KamnikNedoločen čas polni delovni časUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (RAZREDNIK) - M/Ž ; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM,…
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
 • MariborNedoločen čas polni delovni časZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž ; SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN

  HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM

  NIVOJU,

  IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH

  POSEGOV,

  SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH

  PRISTOPOV IN METOD DELA,

  IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM,

  OPRAVLJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA,

  RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,

  IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,

  ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V

  OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,

  DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V

  OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.
Socialni delavec
 • Socialni delavec
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PSIHOLOG - NA ENOTI BEŽIGRAD - M/Ž ; IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA,

  STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI, SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA), VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA,

  SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. ČLENOM ZSV, POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE 6 ALI 9 MESECEV V SKLADU Z 69. ČLENOM ZSV, 3 LETA ZA STORITVE, 5 LET ZA PSP,

  POSEBNI POGOJI OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA, ŽELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠČINE POZNAVANJE OSNOV RAČUNALNIŠTVA. PREDNOST PRI IZBORU BODO IMELI KANDIDATI S PROFILOM PSIHOLOG/-INJA. PRI PRIJAVI OBVEZNO PRIPIŠITE REGISTRSKO ŠTEVILKO PRIJAVE.
Elektrotehnik
 • Elektrotehnik
 • LjubljanaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časELEKTRO MONTER - TEHNIK - M/Ž ; OPRAVLJANJE ELEKTRO MONTERSKIH DEL, PREVERJANJE KOMPLETNOSTI IN USTREZNOSTI SESTAVNIH DELOV, FUNKCIJSKO PREIZKUŠANJE DELOVANJA KOMPONENT HIDROENERGETSKE OPREME, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN NAPRAVAH.
Babičar (visoko zahtevna dela)
 • Babičar (visoko zahtevna dela)
 • LjubljanaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (E037003) ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA GINEKOLOGIJO - M/Ž ; NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z OTROČNICAMI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.
Delavci za ročno pakiranje
 • Delavci za ročno pakiranje
 • CeljeDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časDELAVEC ZA PAKIRANJE SVEŽEGA MESA - M/Ž ; PAKIRANJE SVEŽEGA MESA, DELO NA TEHTNICI, VNAŠANJE PODATKOV V TEHTNICO, PRIPRAVA KOMISIONOV, DRUGA DELA
Natakar
 • Natakar
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časNATAKAR - M/Ž ; STREŽBA HRANE IN PIJAČE DOMAČIM IN TUJIM GOSTOM, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST LOKALA, POPIS STANJA BLAGA, INVENTURA TER PRIPRAVA NAROČIL.

 • Stran od 59
Oglasi za primerjavo
Noben oglas še ni dodan na seznam za primerjavo.
Vpišite obvestilo
Sporočilo *
Prijava
Uporabniško ime
Geslo
Ste pozabili geslo? Novo geslo